Cung cấp các gói Server và Hosting

Cung cấp các gói Server và Hosting tốt nhất Việt Nam

Server và Hosting là nơi cung cấp không gian lưu trữ và truy cập cho các website hoạt động trên internet. Đối tượng sử dụng Web Hosting là các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp muốn sở hữu một website để giới thiệu về công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình đang phân phối, nhằm cung cấp các thông tin đến khách hàng và đối tác trên internet.

Web Hosting là nơi chứa tất cả mã nguồn, hình ảnh, tài liệu và database cho một website.

Bắc Việt là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web hosting được đánh giá “tuyệt vời” bởi hàng ngàn người dùng thực tế. Chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm Web Hosting phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.

BẢNG GIÁ WEB HOSTING

 • H-Coban Gói Hosting Cơ Bản
  456,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   2G
  • Băng thông
   20Gb/tháng
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Số lượng Email
   10
  • Database
   1
  • Web server
   Apache
  • Park/Addon Domain
   1 /0
  • Control Panel
   Direct Admin/Plesk
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Bảo mật & An toàn
  • Mức độ hoạt động
   99,99%
 • H-Coban++ Gói Hosting Cơ bản++
  660,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   4 GB
  • Băng thông
   40 Gb/tháng
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   2
  • Số lượng Email
   20
  • Bảo mật & An toàn
  • Mức độ hoạt động
   99,99%
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Apache
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /0
  • Control Panel
   Direct Admin/Plesk
 • H-CANHAN Gói Hosting Cá nhân
  912,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   5 GB
  • Băng thông
   70 Gb/tháng
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Database
   2
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /1
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • H-CANHAN++ Hosting Cá Nhân ++
  1,188,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   7 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   3
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /1
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • H-KNGHIEP Hosting Khởi nghiệp
  1,704,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   10 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Database
   6
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /2
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • H-CNGHIEP Hosting Chuyên nghiệp
  2,760,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   15 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   9
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /3
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • H-Doanhnghiep Hosting Doanh nghiệp
  4,908,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   20 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   15
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /6
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • H-TMDT Hosting Thương mại điện tử
  5,796,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   30 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   20
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /8
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • H-PRO 3 Hosting Pro 3
  4,248,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   15 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   5
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /3
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • H-PRO 2 Hosting Pro 2
  2,856,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   7 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   4
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /2
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • H-PRO 1 Hosting Pro 1
  1,440,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   5 Gb
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   3
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /1
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
  • Web server
   Litespeed | IIS
 • H-PRO 4 Hosting Pro 4
  5,700,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   20 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Database
   7
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /4
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
 • CL-HOST5 Clound host 5
  2,988,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   đám mây
  • Dung lượng
   12.000 MB
  • Băng thông
   không giới hạn
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Bảo mật & An toàn
  • Anti Spam, Antivirus Enterprise
 • CL-HOST4 Clound host 4
  1,908,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   đám mây
  • Dung lượng
   9.000 MB
  • Băng thông
   không giới hạn
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Bảo mật & An toàn
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Park Domains
   2
 • CL-HOST3 Gói Clound Host #3
  1,308,000 đ/năm
  • Dung lượng
   6 GB
  • Băng thông
   không giới hạn
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Bảo mật & An toàn
  • Lưu trữ
   đám mây
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Park Domains
   1
  • Phần mềm có bản quyền
  • Mức độ hoạt động
   99,99%
 • CL-HOST2 Gói Clound Host #2
  948,000 đ/năm
  • Dung lượng
   3 Gb
  • Băng thông
   30Gb/tháng
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Bảo mật & An toàn
  • Lưu trữ
   đám mây
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Park Domains
   1
  • FTP
   unlimited
  • Mã hóa SSL
  • Anti Spam, Antivirus Enterprise
  • Ram
   3072 MB
  • CPU
   2 core
 • CL-VPS 2 Gói máy chủ Windows CLOUD VPS #2
  3,000,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • CPU
   2 core
  • Ram
   3072 MB
  • Dung lượng
   60GB [Enterprise Storage]
  • Băng thông
   Unlimited
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Bảo mật & An toàn
  • Mức độ hoạt động
   99,99%
 • HTD-BCN Hosting Tadu bán chuyên nghiệp
  1,200,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Băng thông
   unlimited
  • Dung lượng
   6 GB
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Sub-domain
   unlimited
  • FTP
   unlimited
  • Database
   3
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /1
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Bảo mật & An toàn
  • Mức độ hoạt động
   99,99%
 • HTD-CNGHIEP++ Hosting Tadu chuyên nghiệp ++
  2,520,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Băng thông
   unlimited
  • Dung lượng
   15 GB
  • Cơ sở dữ liệu
   SQL Server
  • Sub-domain
   unlimited
  • FTP
   unlimited
  • Database
   8
  • Park/Addon Domain
   Unlimited /3
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Bảo mật & An toàn
  • Mức độ hoạt động
   99,99%
 • H-SEOHOT#1 SEO Hosting #1
  4,392,000 đ/năm
  • Lưu trữ
   Ổ cứng SSD
  • Dung lượng
   10 GB
  • Băng thông
   Unlimited
  • Số lượng Email
   Unlimited
  • Park/Addon Domain
   Unlimited
  • Database
   Unlimited
  • Web server
   Litespeed | IIS
  • Control Panel
   Cpanel/Plesk
  • Hỗ trợ kỹ thuật
   24/7
  • Backup dữ liệu
   1 tuần/lần
  • Bảo mật & An toàn
  • Mức độ hoạt động
   99,99%
  • Số Users(Accounts
   10

TẠI SAO CHỌN WEB HOSTING TẠI BẮC VIỆT?

Máy chủ sử dụng CPU thế hệ mới nhất của Intel và công nghệ lưu trữ SSD raid 10 nhanh và an toàn dữ liệu nhất.
Server IBM/CISCO/INTEL với 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core & công nghệ lưu trữ nhanh nhất SSD RAID 10.
- Đầy đủ các ngôn ngữ lập trình ASP/ ASP.NET/ ASP.NET Core/ PHP.
- Hỗ trợ đầy đủ các mã nguồn mở bản gốc có sẳn trên máy chủ giúp khách hàng cài đặt nhanh chóng và an toàn.
- Hỗ trợ đầy đủ các hệ CSDL như MSSQL, mySQL,...
- Không sử dụng phần mềm trung gian trên hệ thống làm chậm tốc độ, chúng tôi sử dụng công nghệ liên kết phần cứng gia tăng tốc độ cao nhất.

Chúng tôi hỗ trợ miễn phí 100% công việc di chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về BẮC VIỆT nếu bạn đang gặp khó khăn về mặt thao tác kỹ thuật.

Đồng thời bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 để phản hồi yêu cầu của bạn!

Thiết kế web chuẩn SEO tại Bắc Việt

 Đăng ký báo giá